ליצמן נגד חשבת האוצר: "מתנהלת בחוסר תום לב"

במכתב לשר האוצר תוקף ליצמן את החשבת הכללית של האוצר בעקבות החלטת להתנות את הפטור ממכרז לחברת 'שראל', ספקית התרופות והציוד הרפואי לבתי החולים • "התנהלות החשבת מטילה חשש אמיתי לרציפות אספקת הציוד הרפואי והתרופות לבתי החולים"

ליצמן. צילום: ארכיון קו עיתונות
ליצמן. צילום: ארכיון קו עיתונות
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

במכתב חריף ששיגר היום (רביעי) שר הבריאות יעקב ליצמן לשר האוצר משה כחלון, תוקף ליצמן את התנהגותה של החשבת הכלכלית באוצר, מיכל עבאדי בויאנג'ו. שר הבריאות טען במכתבו שהחשבת מערימה קשיים על חברת רכש התרופות 'שראל' והורה לאנשי משרדו לנתק עמה קשר.

במכתבו לכחלון כותב ליצמן כי עבאדי בויאנג'ו אישרה את הפטור האחרון של חברת 'שראל', חברת הרכש המספקת תרופות וציוד לבתי החולים הממשלתיים, רק בכפוף לשורת תנאים מגבילה, דבר שמהווה התעלמות מתהליכי העבודה הארוכים בנושא בין משרדי הבריאות והאוצר, "אשר בדיעבד מתברר שנוהלו בחוסר תום לב מוחלט מצד החשבת הכללית".

שר הבריאות קרא לכחלון,  להמשיך בפטור ל'שראל' ללא תנאים ו"להפסיק את טירוף המערכות ולעצור מהלכים אלה באופן מיידי". לדבריו, החשבת נוקטת בהליכים חד צדדיים שאינם נעשים ממקום ענייני ומקצועי.

"החשבת מתעלמת מהחלטות הממשלה בעניין, ופועלותיה אינן נותנות מענה לצרכי מערכת הבריאות, נעדרות התייחסות למורכבות הליכי הרכש לבתי החולים ולצורך להבטיח את איתנות ההספקה. כלל גורמי המקצוע במערכת הבריאות ואני בראשם סבורים כי פעולות אלה יביאו לפגיעה ממשית בבריאות הציבור ולסיכון לחיי אדם תוך פגיעה בתפקודה התקין של מערכת הבריאות. אני מתקשה לאתר יסוד רציונלי בפעולות אלה", תקף ליצמן את בויאנג'ו.

שר הבריאות פרט במכתבו את החלטות הממשלה בעניין יבואנית התרופות והציוד הרפואי. בין היתר, מציין השר, הוחלט להקים וועדה שתפקח על הרכש, בה יהיו חברים גם נציגי החשבת.

"על אף פעולות אלו, החלטת ועדת הפטור והבקשה לקבלת מידע אינם מאפשרים הלכה למעשה ליישם את החלטת הממשלה ומכניסים את מערך הרכש לסחרור תוך פגיעה ביתרונות של שראל כגוף רכש מרכזי. התנהלות זו תפגע במחירי הרכש ובעלויות אשר יושתו על בתי החולים עצמם וחמור מכך – מטילה חשש אמיתי לפגיעה ברציפות האספקה עצמה בשל הצורך לפצל את העבודה למול מספר ספקים ופגיעה בתיאום ביניהם, דבר אשר קריטי ליציבות האספקה".

"אין ספק כי יש לבצע שינויים באופן פעולת החברה", מציין ליצמן, "ועל כן אנו פועלים במתווה שנקבע. אנו מחויבים לכך ופעלנו כאמור בנדון", אך עם זאת כותב כי "היכולת לעבוד באופן מקצועי עם משרד האוצר ואגף החשב הכללי בפרט נפגעים קשות, כאשר מתבצעות פעולות חד צדדיות מעין אלו, אשר ברור כי הוכנו במשך תקופה, כל זאת בזמן שאנשי המקצוע מנהלים שיח שוטף עם אנשי משרדי".

לסיום כותב ליצמן שפעולותיה של החשבת יפגעו באספקת הציוד לבתי החולים: "האחריות על בריאות הציבור והאספקה השוטפת של ציוד רפואי ותרופות נמצאים בסמכותי ואחריותי. התקלות הצפויות באספקה יתקבלו בחוסר סלחנות על ידי הציבור, ובצדק. לא יתכן כי החלטות הרות גודל ויסודיות כאלו יתקבלו חד צדדית על ידי החשבת הכללית. איני יכול לקבל את החלטת ועדת הפטור לצד הבקשה לקבלת מידע, המטילה חשש אמיתי לרציפות אספקת הציוד הרפואי והתרופות לבתי החולים".

מכתבו של השר מגיע אחרי מאבק ארוך אותו מנהלת חשבת המשרד נגד 'שראל', מאבק שבא לידי ביטוי בתנאים לפטור ממכרז שניתן לחברה. החשכ"לית שטוענת שהחברה מתנהלת בחוסק שקיפות התנתה את הפטור בנתוני רכש ומכר של החברה שיועברו לאוצר, כשהאחריות על העברת הנתונים נתונה בידי משרד הבריאות.

בנוסף, הפטור הוכפף לגיבוש מתווה להוצאת מכרזים של חלק מפעילות החברה על ידי משרד החשכ"לית עד ה-15 בדצמבר, ופרסום לוחות זמנים להוצאת המכרזים עד ה-24 בדצמבר.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה ל'כללכליסט': "משרד האוצר פועל לשמירה על בריאות הציבור כמו גם על מנהל תקין. משרד האוצר מאפשר לשראל להמשיך לספק תרופות לבתי החולים עד סוף 2016. עם זאת, המשרד פועל להגברת התחרות ולהוזלת התרופות והציוד הרפואי. המשרד נחוש לצמצם המונופול שיצרה שראל".

השארת תגובה