חוזרים ללימודים: כללי הבטיחות שחייבים לזכור

בשנת 2015 נהרגו 4 ילדים במוסדות חינוך: 2 מקרי תמותה מחנק ומקרה תמותה מנפילה ומקרה נוסף מסיבה לא ידועה • לקראת פתיחה שנת הלימודים, ארגון "בטרם לבטיחות ילדים" מביא נתונים על היפגעות ילדים במוסדות חינוך וכללים לבטיחות בבתי הספר ובגנים 

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

הלימודים יחלו מחר, יום חמישי, בבי הספר ובגנים. אין הורה שלא דואג לבטיחות ילדיו מרגע יציאתם מפתח דלת הבית. אפשר למנוע את המקרה הבא על ידי זהירות והקפדה על כללים חשובים בשטחי הגן ובתי הספר. הכללים של ארגון  'בטרם לבטיחות ילדים' אינם המלצה בלבד אלא חובה מעשית על כל מחנך, גננת, מורה והורה.

מקרים נוראים של חנק, הרעלה, נפילה, תאונות דרכים, חבלה ועוד הביאו ילדים למותם ל"ע.

לפניכם חלוקת מקרי התמותה למנגנונים:

2011 2012 2013 2014 2015 סה"כ
חנק 1 2 1 0 2 6
סיבה לא ידועה 2 1 1 0 1 5
חשד לבעיה בריאותית 0 1 1 3 0 5
תאונת דרכים 1 0 0 2 0 3
הרעלה 0 1 0 0 0 1
נפילה 0 0 0 0 1 1
גוף זר 0 1 0 0 0 1
מכה/חבלה 0 1 0 0 0 1

הכללים של ארגון  'בטרם לבטיחות ילדים' לגן ילדים בטוח

 • בכיתת הגן – קיים גלאי עשן – להתרעה על שריפה ומטפה כיבוי אש תלוי על הקיר במקום גלוי ונגיש.
 • בחצר – מתקני החצר שלמים וקיים משטח בולם זעזועים באזור מתקני המשחקים (חול בעומק 30 ס"מ לפחות או משטח בולם נפילה מסוג אחר)
 • במטבח – אזור הבישול מופרד משאר חלקי הגן ואינו נגיש לילדי למניעת כוויות.
 • בחדר השירותים – חומרי הניקוי אינם נגישים לילדים וטמפרטורת המים בברזים מוגבלת ל-45 מעלות או שברזי המים החמים מנוטרלים.
 • שער הגן – עם מערכת נעילה שאינה נגישה לילדים
 • דלתות – קיים מנגנון למניעת טריקת דלת (מעצור פנאומטי, מעצור דלת רצפתי וכד') וכיסוי לצירי הדלת (דוגמת אקורדיון) למניעת היתפסות אצבעות.

הכללים של ארגון בטרם לבטיחות ילדים לבטיחות בבית הספר:

 1. בטיחות בחצר בית הספר
 • החצר ומגרשי הספורט נקיים ופנויים ממפגעי בטיחות.
 • מתקני המשחק בחצר יציבים, תקינים ומחוזקים היטב. אין ברגים או חלקים בולטים העלולים לפצוע. שלבי המתקן וחלקיו שלמים. השטח שמתחת למתקנים, כולל סביב נקודות העמודים והעיגון בקרקע, מרופד בשכבת חול ובטון ואינו בולט מעל פני הקרקע.
 • מתקן הברזיה אינו מרוצף באבן חלקה כדי למנוע החלקה. מבנה הברזים אינו מאפשר מגע פה. הברזים נמצאים בתוך שקערוריות כדי למנוע שבירת שיניים.
 1. בטיחות במבנה בית הספר
 • מדרגות ומסדרונות: שטח המדרגות שלם ומחוספס למניעת החלקה. המסדרון פנוי ונקי מחפצים, למעבר מהיר ובטיחותי.
 • חלונות: כל החלונות מובטחים בפני אפשרות של נפילה חופשית דרכם.
 • מעקות: המעקות חזקים, שלמים ויציבים.
 • חשמל: מכשירי החשמל, שקעים ומתגי תאורה שלמים. אין אלתורי חשמל. חוטי החשמל מוצמדים לקיר ואינם מהווים מכשול. ארונות החשמל סגורים, שלמים ומשולטים.
 • דלתות: בדלתות מותקנים אביזרי הבטיחות האלה:
 • עצר לתפיסת הדלת באופן קבוע בתום מהלך הפתיחה.
 • התקן להאטת מהלך פתיחתה וסגירתה של הדלת (גלגלון או בולם הידראולי).
 • אלמנט המכסה את המרווח בין הכנף למשקוף (בצד הצירים) ומונע הכנסת אצבעות.
 1. ניהול הבטיחות:
 • נקבעו המקומות שיש להציב בהם מורים תורניםוכל מורי ביה"ס תודרכו בנוהל "מורים תורנים", הכולל היכרות עם הוראות חוזר המנכ"ל בנושא בטיחות – מתן דגשים לסיכונים בחצר בית הספר, בשירותים ובכיתות במהלך ההפסקות – והוגדרו במדויק השעות והימים לתורנות.
 • מונתה ועדת בטיחות בית-ספרית שחברים בה גם נציגי הורים ותלמידים ונציג הרשות.
 • בוצע מבדק בטיחות על ידי הרשות/הבעלות וטופלו המפגעים בקדימות ראשונה.
 • מערכת החשמל ואבזרי החשמל נבדקו על ידי חשמלאי מוסמך והליקויים טופלו.
 • ציוד הבטיחות באש נבדק על ידי יועץ הבטיחות וטופלו הליקויים.
 • מתקני המשחק נבדקו ע"י בודק מוסמך, תוקנו הליקויים ואושרו כתקינים.
 • תיק עזרה ראשונה: קיימים תיקי עזרה ראשונה בבית הספר. נבדקה תכולתם ונמצאה תקינה בהתאם לדרישות המשרד. התיקים נמצאים במקום נגיש וידוע.

השארת תגובה