שיעור האבטלה בישראל בשפל חסר תקדים

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יולי עולה כי שיעור האבטלה במשק עומד על שפל חסר תקדים של 4.7% בלבד • עם זאת, הכלכלן הראשי פרסם כי על פי הגדרות שונות, שיעור האבטלה במשק עומד על 10.6 אחוזים

חרדים עובדים
חרדים עובדים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) את נתוני סקר כוח אדם, מהנתונים עולה, כי במהלך חודש יולי ירד שיעור האבטלה ב-0.1%. שיעור האבטלה עומד כעת על 4.7%, שפל כל הזמנים.

עוד עולה מהנתונים, כי חל שיפור בשיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה. בחודש יולד נרשם שיעור השתתפות ברמה של 64.4%, זאת לעומת 64.2% בחודש יוני. מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ביולי 2016 ל-3.940 מיליון נפש, מהם 3.756 מיליון מועסקים וכ-184 אלף בלתי מועסקים.

מניתוח נתוני הסקר עולה, כי מספר המועסקים במשרה מלאה, לפחות 35 שעות בשבוע, ירד ב-0.7% בהשוואה לחודש יוני. במקביל, מספר המועסקים בהיקף חלקי, פחות מ-35 שעות שבועיות, עלה ב-2.9% בהשוואה לחודש יוני. כמו כן, שיעור המועסקים בהיקף מלא ירד ל-77.6% מכלל המועסקים.

במקביל לנתוני הלמ"ס פרסם הכלכלן הראשי במשרד האוצר נתונים המראים כי מספר המובטלים עומד על 10.6%. הפער בין הנתונים נובע מההגדרות השונות למושג "מובטל".

בסקר הלמ"ס, המתפרסם אחת לחודש, דוגמים הסוקרים את האוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה. הסקר כולל מגוון שאלות, ובכלל זה שאלות על השתתפות בשוק העבודה, היקף התעסוקה והסיבות לאי ההשתתפות בשוק העבודה. הסקר מזהה שתי אוכלוסיות מרכזיות: מועסקים – אנשים שעבדו בעבודה כלשהי שעה אחת לפחות בשבוע האחרון. קבוצת המועסקים כוללת, בין היתר, משרתים בצבא (חובה או קבע) וכן אנשים שעובדים בדרך כלל, אך שבשבוע בו נערך הסקר הם נעדרו זמנית מעבודתם (למשל, בעת חופשת לידה). מובטלים – אנשים שלא עבדו כלל (אפילו לא שעה אחת) וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שלפני מועד הסקר (בלתי מועסקים שלא מרצון).

יש לציין,  כי ההגדרות בהן משתמשת הלמ"ס נהוגות בכל מדינות ה- OECD . שיעור האבטלה הרשמי מחושב על ידי חלוקת המובטלים בכמות המשתתפים הפעילים בכוח העבודה שהיא כמות המועסקים ועוד כמות המובטלים.

עם זאת, הכלכלן הראשי בנה הגדרות חדשות וחילק את שוק התעסוקה ל-5 קבוצות. קבוצת U1 – מחפשי עבודה באופן פעיל זה יותר מ- 14 שבועות. הגדרה צרה יחסית לפיה רק מחפשי עבודה לאורך תקופת זמן ארוכה יחסית נחשבים למובטלים. קבוצת U2 מחפשי עבודה באופן פעיל. ההגדרה הרשמית והמוכרת לאבטלה.

קבוצת U3 כוללת את מחפשי העבודה באופן פעיל (קבוצת U2) בתוספת המתייאשים מחיפוש עבודה.  קבוצת U4 כוללת את קבוצת U3 בתוספת המעוניינים והזמינים לעבודה שאינם משתתפים בכוח העבודה. כלומר, לא מחפשים באופן פעיל עבודה ולא מועסקים. U5 כוללת את קבוצת וU4 C,UXP, עובדים בהיקף חלקי שלא מרצון. עובדים במשרה חלקית שלא מרצון הם אלה שענו שהסיבה לעבודתם בהיקף חלקי היא או שהם חיפשו עבודה בהיקף מלא ואינם מצאו כזו או שהם חיפשו עבודה נוספת ולא מצאו.

ההבדלים השונים באחוזי האבטלה נובעים מהגדרות שונות של מובטלים. כך למשל,  אם נחשיב מובטלים רק פרטים שמחפשים עבודה תקופה של מעל 14 שבועות (קבוצת U1ׂ אז שיעור האבטלה במשק ב- 2015 היה נמוך במיוחד ועמד על 9.1 אחוזים, זאת לעומת שיעור האבטלה הרשמי שעמד על 3.5 אחוזים קבוצת U2). עם זאת, ממצא זה מעיד על מצבו הטוב של שוק העבודה בישראל, שכן מי שמחפש עבודה באופן פעיל לרוב מוצא עבודה תוך זמן קצר יחסית.

הכללת קבוצת U3, המתייאשים מחיפוש עבודה, מעלה את שיעור האבטלה לכדי 5.9 אחוזים הכללת קבוצת U4 מעלה את שיעור האבטלה לכדי שיעור 8.1 אחוזים. פער משמעותי יותר מתגלה כאשר מכלילים עובדים במשרה חלקית שלא מרצון בשיעור האבטלה (קבוצת U5ׂ). כך, האבטלה בהגדרה הרחבה ביותר, הכוללת עובדים חלקית שלא מרצון, עמדה בשנת 2015 על 10.6 אחוזים.

השארת תגובה