היועמ"ש בוחן: העתקת עמונה לשטח סמוך

היועץ המשפטי לממשלה קיים הערב ישיבה במשרדו בנושא המלצת צוות ההסדרה בעניין מחוז עמונה • היועמ"ש בוחן את אפשרות העתקת המאחז לאדמות סמוכות, כעת הבדיקה מתרכזת בחוקיות האדמות הסמוכות והאם ניתן להגדירן כ"נכסי נפקדים

עמונה (צילום: ויקיפדיה)
עמונה (צילום: ויקיפדיה)

בלשכת היועץ המשפטי לממשלה התקיימה הערב (ראשון) ישיבה, בהשתתפותם של פרקליט המדינה, המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, חברי צוות ההסדרה ונציגים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, בנושא המלצת צוות ההסדרה בעניין המאחז עמונה.

לפי המלצות צוות ההסדרה, מוצע לפנות את המאחז, ולהקימו מחדש על אדמות סמוכות, אשר לעמדת הצוות ניתן להגדירן כ"נכסי נפקדים". ההמלצה מעוררת סוגיות משפטיות כבדות משקל, בין השאר גם בתחום דיני הקניין ומעמדם של נכסי נפקדים, ובתחום דיני התכנון והבנייה.

נקודת המוצא לדיון, כפי שהודגשה על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, היא הקפדה ללא פשרות על קיום שלטון החוק בכלל, וביו"ש בפרט. במקרה זה עמד היועץ על החשיבות בכיבוד החלטת בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, (מיום 25.12.2014) ככתבה וכלשונה, ולפיה יש לפנות את כלל הבנייה הקיימת במאחז עד לא יאוחר מיום 25.12.2016.

באשר להמלצות הצוות, סיכם היועץ המשפטי לממשלה, כי אין מניעה משפטית לבחון את מעמדן הקנייני של החלקות הסמוכות שקיימת לגביהן אינדיקציה ראשונית להיותן נכסי נפקדים, וזאת על מנת שיהיה לדון באופן מסודר ויסודי בהמלצת צוות ההסדרה.

לאחר שתושלם הבדיקה ויונח מסד נתונים מלא ככל הניתן, יוכל היועץ להידרש לסוגיות המשפטיות המתעוררות, בין היתר בתחומים של ניהול נכסי נפקדים ובנושא של דיני התכנון והבנייה, כאמור.

השארת תגובה