"אף מפלגה לא הגיעה להישגי המפלגות החרדיות"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק "סיוע ללומדי תורה נזקקים" • זנדברג, "אף אחת ממפלגות הקואליציה האחרות הגיעה להישגים כמו המפלגות החרדיות שדוהרות קדימה" • ליצמן עקץ, "כשציפי לבני רצתה להקים ממשלה היא הסכימה לתת לנו יותר"

פונביז'
פונביז'
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מליאת הכנסת אישרה הערב (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים. 33 חברי כנסים תמכו בהצעה, לעומת  23 שהתנגדו לה. ההצעה תעבור לוועדת הכספים להמשך חקיקה.

במהלך הדיון על הצעת החוק נרשמו כמה תגובות מסיתות, שגרמו לחברי הכנסת החרדים להגיב. כך למשל, ח"כ תמר זנדברג (מרץ) שאמרה: "זו הצעת חוק מפלה, צינית ועוקפת בג"ץ. לא ראיתי אף אחת ממפלגות הקואליציה האחרות מגיעות לכאלה הישגים כמו המפלגות החרדיות שדוהרות קדימה. זו הצעה חצופה במיוחד, הקריטריון הזה של משפחה נזקקת לפי תלמידי ישיבה, מעלה מיד את השאלה מה עם הסטודנטים ועם משפחות נזקקות אחרות? ההצעה הזו יורקת בפרצוף שלהם".

חבר הכנסת ישראל אייכלר (יהדות התורה) עלה לדוכן להגיב, "עומדים ומסיתים פה סוכני גורמים זרים שמסיתים נגד מדינת ישראל כל השנה, ותפסו את החרדים כמי שאפשר להסית נגדם בכזו שנאה, כאילו החרדים חיים על חשבון העניים החילונים. יבא דור וישאלו על מה ישבו בכנסת לילות שלימים? על בעיות בטחון או יוקר המחיה או הדיור? לא. הכנסת היתה ערה למנוע מילד קטן את פת הלחם בגלל שלא מקבלים את הליבה של פירון. כל הרעיון של להגיד לציבור החרדים חיים על חשבונכם זו אנטישמיות שלא תימצא היום לא בצרפת ולא בגרמניה".

שר הבריאות יעקב ליצמן עקץ את חברי הכנסת מהשמאל שהתנגדו להצבעה, "כשציפי לבני רצתה להקים ממשלה וניהלה איתנו משא ומתן והיא הסכימה לתת לנו אז הבטחת הכנסה יותר ממה שאתם נותנים לנו היום".

בהצעת החוק מוצע לקבוע את הזכאות של לומדי תורה לסיוע כלכלי אם מתקיימים בו מספר תנאים. ביניהם: לפחות שלושה ילדים קטנים; שאין בבעלותם נכס ששוויו למעלה מ-36 אלף ש"ח, מלבד דירת המגורים של בני הזוג; אין ברשות האברך כלי רכב, למעט אופנוע שנפח המנוע שלו עד 125 סמ"ק.

תנאי נוסף שאברכים ידרשו לעמוד בו, הכנסת בני הזוג המשותפת אינה עולה על 1,200 ש"ח בחודש או הכנסה של עד 14,400 ש"ח בשנה, במידה והאברך ובת זוגו יגיעו להכנסה של עד 30 אלף ש"ח בשנה, הם יהיו זכאים לקצבה רק על חודשים שהכנסתם לא גדלה מ- 1,200 ש"ח. בנוסף, הקצבה היא רק לחמש שנים בלבד. מסגרת התקציב של הצעת החוק עד 100 מיליון ש"ח בשנה, במידה ומספר בקשות האברכים יעלו על גובה הקצבה, המלגה לכל אברך תקטן מסך של 1,040 ש"ח בחודש.

בהצעת חוק שאושרה מוצע להגדיל ב-21% את תקציב קרן הסיוע לסטודנטים, כך שיתאפשר מתן סיוע כלכלי, ברמה זהה לזו שניתן ללומדי התורה, לסטודנטים בעל רקע חברתי-כלכלי נמוך בהתאם לאמות מידה שייקבעו על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה. ככל שיגדל הסיוע ללומדי התורה – יגדל גם הסיוע לאותם סטודנטים. המטרה של הסעיף, למנוע פסילה של החוק בבג"ץ על חוסר שוויון, כפי שקרה בעבר עם הבטחת הכנסה לאברכים.

בדברי ההסבר להצעת החוק  נכתב: "הצעת חוק זו נועדה ליישם את החלטת ממשלה 747 ולהסדיר בחקיקה את מערך הסיוע הכלכלי ללומדי תורה נזקקים. מטרת החוק המוצע היא לסייע כלכלית ללומדי תורה נזקקים כדי לאפשר להם להתרכז בלימודי התורה, וזאת מתוך הכרה של מדינת ישראל בחשיבות לימוד התורה, לשימור העם היהודי, מקורותיו ההיסטוריים ועתידו הרוחני בארץ ובעולם".

השארת תגובה