אין משפט! חרגת בבניה? תשלם קנס

שרת המשפטים ושר האוצר יוצאים למאבק בבניה הלא חוקית: על פי חוק חדש שמקדמים שרי האוצר והמשפטים עברייני תכנון ובניה צפויים לקנס מנהלי של 220,000 ₪ קנס – זאת במקום הליך משפטי ארוך מתיש

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

עברייני חוקי תכנון ובנייה יהיו צפויים לעונשים מידיים – כך עולה מתזכיר חוק שהפיצו אמש שרת המשפטים איילת שקד ושר האוצר משה כחלון. על פי תזכיר החוק, הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה יוסמכו להטיל קנסות מנהליים על עברייני הבנייה, בסכום של עד 220,000 ₪.

המשמעות היא שהעבריינים לא יוכלו "לגרור רגליים" בבתי משפט, בניסיון להתיש את המערכת, כפי שנהוג כיום, ובדומה לקנסות תעבורה וחניה, הקנס יצטרך להיות משולם ללא משפט, אלא אם יבקש האדם להישפט. נוסף על כך, המפקחים יוכלו להשית גם קנס מצטבר, בגין משך הזמן בו נהנה העבריין מהבנייה הבלתי חוקית.

תזכיר החוק עושה סדר גם בעבירות תכנון ובניה חמורות יותר, וקובע מתי המענה אליהן יהיה באפיק הפלילי בבית המשפט. במסגרת האפיק הפלילי, תוחמר הענישה המקסימלית לשלוש שנות מאסר במקום שנתיים הנהוגות כיום. כן יפשט תזכיר החוק את האפשרות לתת צו הריסה מנהלי וקובע, כי ניתן לדחות את ביצועו עד חצי שנה בלבד, ורק אם קיימת תכנית שמכוחה ניתן לתת לבנייה החדשה היתר.

התזכיר גם יסדיר את היחסים בין רשויות האכיפה המקומיות לרשויות האכיפה מטעם המדינה ויאפשר, בין היתר, ליטול סמכויות מוועדות מקומיות לתכנון ובניה, ככל שהיא לא עושה את עבודתה.

שרת המשפטים איילת שקד: "אכיפת עבירות התכנון והבנייה היא חלק מהפעלת שלטון החוק בקרב עבריינים שעד היום עשו דין לעצמם וניסו לעשות צחוק מהחוק. אין סיבה להיגרר לבתי משפט כשניתן להטיל ענישה מרתיעה מחוץ לכתלי בית המשפט. כך, ההרתעה תגדל והעומס על בתי המשפט יפחת".

שר האוצר משה כחלון: "הפרות של חוקי התכנון והבנייה פוגעות בציבור, באיכות החיים שלו ומהוות מטרד עבור אזרחים חפים מפשע. הפרות בתחום התכנון והבנייה לא נאכפו בשנים האחרונות בעיקר בגלל מחסור באמצעי אכיפה יעילים. החוק שאנחנו מביאים היום יעניק לגורמי האכיפה את הכלים הדרושים לביצוע עבודתם".

השארת תגובה