שפיר נגד המועצות הדתיות: אין שקיפות

במהלך דיון בוועדת השקיפות של הכנסת עלו טענות קשות נגד המועצות הדתיות, אי שקיפות, גבייה חריגה במקוואות ומינויים לא תקינים • סתיו שפיר, "מדובר בשירותים המהווים נדבך חשוב בחיי אזרחי ישראל, הציבור דורש שקיפות"

מקווה טהרה
מקווה טהרה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

ועדת השקיפות של הכנסת דנה היום (שלישי) בנושא השקיפות במועצות הדתיות. יו"ר הוועדה ח"כ סתיו שפיר (המחנ"צ) דרשה "למסור לציבור ולוועדה נתונים על כל התמיכות וההתקשרויות, דו"חות כספיים ומאזנים מבוקרים של המועצות המקומיות".

חברות מועצות דתיות שהשתתפו בדיון טענו, כי אין שקיפות בפעילות המועצות הדתיות בערים השונות. כך לדוגמה, חברת מועצה מבית שמש סיפרה לוועדה, "במשך תקופה ארוכה אני מנסה להשיג דו"חות כספיים ומאזנים הדרושים לי לצורך עבודתי, אך ללא הצלחה". היא אף האשימה, כי הגזבר של המועצה מונה לאחר שראש המועצה הנחה את חברי המועצה לבחור בו וללא הליך בחירה תקין.

חברת מועצה מזיכרון יעקב סיפרה בדיון, כי המועצות לא מפרסמת פרוטוקולים מישיבותיה, וכשכבר כן מפרסמים פרוטוקולים נופלים בהם טעויות רבות. במהלך הדיון עלה, כי המועצות המקומיות אינן מתכנסות אחת לחודש כפי שאמורות לעשות אלא לעתים רחוקות יותר.

מירי שלו, מהמכון לאסטרטגיה ציונית סיפרה, "ניסינו לעשות מחקרים לגבי המועצות הדתיות –  וגילינו עד כה מספר גילויים: המועצות הדתיות קובעות על דעת עצמן מי זכאי לתמיכה ומי לא. שלחנו אין סוף בקשות לחופש המידע למועצות בכל נושא שרצינו לחקור. ל75% מהמקוואות אין רישוי עסקים. זאת חשיבות השקיפות. המקוואות גבו גבייה חריגה מכל מי שבא לטבול במקווה. ככל שהמקום היה יותר פריפריה המחיר היה גבוה יותר – אך לא קיבלנו את הנתונים הללו מהמקוואות אלא באמצעות הפעלת צוותי מתנדבות שהתקשרו למקוואות וביררו תעריפים. לאחר הפרסום שלנו צנחו המחירים".

לדברי יו"ר הוועדה  ח"כ סתיו שפיר: "מדובר בשירותים שהם נדבך חשוב ומהותי בחייהם של אזרחי ישראל. השירות  שנותנות המועצות הדתיות מחויב בכללי מנהל תקין בכל הקשור לפרוטוקולים, חובת דיווח, נהלים שקופים ועוד. הציבור מעוניין במידע הזה. מדובר בדרישה אחידה שלנו מכל גוף שמקבל כסף מהציבור. הגופים הללו חייבים באמות מידע הכי מחמירות".

לסיכום ביקשה היו"ר שפיר מהמשרד לשירותי דת "למסור נתונים אודות תמיכות ופרסום התקשרויות. עודד פלוס מנכ"ל המשרד לשירותי דת התחייב בפנינו לפרסם עותק ראשון של מדריך עם זכויות וחובות לכל חברי המועצות הדתיות, זה יהיה צעד מתבקש ומבורך.  המשרד גם התחייב לבחון החלת סעיף בפקודת העיריות שמאפשר לחבר מועצה לקבל מידע בתוך שלושה ימים גם לחברי מועצות דתיות. נבקש גם לבחון באמצעות המחלקה המשפטית קביעה של תנאי סף לתפקיד חבר מועצה ובטח לתפקיד גזבר, תפקיד הדורש הבנה כלכלית וחשבונאית. נבקש פרסומם של דו"חות כספיים, תקציביים ומאזנים מבוקרים של המועצות המקומיות". 

השארת תגובה