"במקום להתרפס" • הרב בוארון: "מוסדות ספרדיים"

במכתב שמופץ בימים אלו מאת הגר"צ באורון הוא קורא לציבור בני התורה הספרדים שלא להתרפס ולנסות להתקבל למוסדות חינוך אשכנזים אלא לבחור במוסדות חינוך ספרדיים • "על העדות הספרדיות לחזק מותניים רפות במקום להתרפס אצל אחיהם שונאיהם מנדיהם"

הגר"צ בוארון. צילום: יעקב כהן
הגר"צ בוארון. צילום: יעקב כהן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בימים האחרונים מתפרסם בהיכלי התורה ובתי הכנסת דברי השקפה ודעת תורה מאת הגאון הגדול רבי ציון בוארון שליט"א שנכתבו לפני מספר שנים בהקדמה לאחד הספרים – והדברים שהיו נכונים לשעתם נכונים עוד יותר לימינו היום, וכעת הינם מופצים ברבבות עותקים ע"י בני תורה כואבים.

במודעות המתפרסמות נכתב: "בעזהשי"ת ער"ח תמוז תשע"ו דברי השקפה ודעת תורה שנכתבו בדם ליבו מאת גאון האמת מרן רבי ציון בוארון שליט"א:  בעניין האפליה העדתית אשר התחזקה ביתר שאת בשנים האחרונות. ואנו ליה ענינו להשיב שבויתנו באמת ולהרחיקנו מדרכים נלוזות כאלו שהן תוצאה מן הגלות החשוכה והארוכה. ועל העדות הספרדיות לחזק מותניים רפות ולהקים ישיבות ובתי חינוך לעצמם במקום להתרפס אצל אחיהם שונאיהם מנדיהם. וגם ב"ה יש בתי חינוך כאלה וחבל מאוד שרבים מהספרדים החפצים דווקא בבתי"ס של האשכנזים וכדי בזיון וקצף על כל הדחיות והעלבונות ואשר גורמים משברים קשים אצל התלמידים והתלמידות".

הגרב"צ בארון ממשיך, "והחכם עיניו בראשו לבחור במצוי (שהוא במקרה זה גם הרצוי…) וכבר אמרו חז"ל אם ראית ב' משפחות מתגרות זב"ז וכו' וד"ל… ועכ"פ אין לעשות שום הכללות ח"ו ויש הרבה מאוד ת"ח ואנשי מעשה מקרב האשכנזים המקרבים ועושים הרבה צדקות וחסדים למען הספרדים והכל לש"ש, ומי שעושה את הרעש והדחיות הם קומץ קטן של קופצים בראש ואשר לצערינו הם השולטים בחוצות המחנה, השי"ת יחזירם בתשובה ומלאה הארץ דעה את ה' וכו'".

השארת תגובה