הלמ"ס: תושבי ירושלים חשים הכי פחות בטוחים

מנתוני סקר ביטחון אישי של הלמ"ס עולה, כי תושבי ירושלים הכי חוששים ללכת לבד בשעות החשיכה • עוד עולה, כי 13.1% מהאוכלוסייה נפגעו מעבירות שונות שבוצעו נגדם • העבירה השכיחה ביותר היא גניבה • לנתונים המלאים >>

משטרה אילוסטרציה (צילום: ויקיפדיה)
משטרה אילוסטרציה (צילום: ויקיפדיה)

נתונים מדאיגים: מסקר ביטחון אישי שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בשנת 2015 דיווחו כ-691 אלף בני אדם כי מעברות שונות שנערכו נגדם במהלך השנה הקודמת לסקר (2014).

סקר ביטחון אישי שנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב בני 20 ומעלה, משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרה ולתכנון ולקביעה של מדיניות מבוססת נתונים. מתוצאות הסקר עולה, כי במהלך השנה האחרונה נפגעו בישראל כ-691 אלף בני אדם, מתוכם כ-342 אלף נשים.

מהנתונים עולה, כי העברה השכיחה ביותר היא גנבה – 4.6%. במקום השני, פגיעה מקוונות כ-4.3% דיווחו על עבירה כזו. 3.6% נפגעו מאלימות או מאיום באלימות, וכ-2.6% נפגעו ממעשים חמורים. לשאלה האם דיווחו על העברות השונות למשטרה, נמצא שכ-74% מנפגעי אלימות או איום באלימות לא דיווחו למשטרה, כ-64% מנפגעי עברת גנבה, כ-89% מנפגעי פגיעה מקוונת וכ-96% מנפגעי המעשים החמורים לא דיווחו למשטרה.

כמו כן נמצא, שכ-57% מנפגעי אלימות או איום באלימות שדיווחו למשטרה לא היו מרוצים מטיפול המשטרה. שיעור גבוה יותר של לא מרוצים נמצא בקרב המדווחים על גנבה ועל פגיעה מקוונת (72% ו-90%, בהתאמה).

מתוצאות הסקר עולה, כי 300 אלף משקי בית, 12% מכלל משקי הבית בישראל, נפגעו במשך השנה שקדמה לסקר מעברות רכוש כלפי דירת המגורים או כלי הרכב העומד לרשות משק הבית. נתון זה מהווה עליה די משמעותית ביחס לנתון מסקר 2014, אז נפגעו כ-8.8% ממשקי הבית. בפירוט העברות השונות נמצא, שכ-7.8% ממשקי הבית נפגעו מעברות כלפי דירת המגורים (פריצה לדירה). כ-4.8% מהמשקים נפגעו מעברות כלפי כלי הרכב של משק הבית.

כ-81% מקרב בני 20 ומעלה ציינו כי הם מרגישים בטוחים ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה במידה רבה מאוד או במידה רבה. ככלל, שיעור הגברים המרגישים בטוחים ללכת בחשכה באזור מגוריהם גבוה יותר מזה של הנשים. הפערים בין גברים לנשים באים לידי ביטוי בכל קבוצות הגיל באופן עקבי ודומה (פערים סביב 20 נקודות האחוז).

בבדיקה לפי ערים עולה, כי שיעור בני 20 ומעלה המרגישים בטוח ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה בעיר ירושלים הוא הנמוך ביותר – 71% לעומת ממוצע של 81% בשיעור הארצי. עוד עולה מהסקר, כי שיעור הנפגעים בקרב האוכלוסייה הערבית נמוך בהשוואה לשיעור בקרב יהודים ואחרים (9.8% ו-13.7%, בהתאמה). 

 

בסקר נשאלו הנדגמים גם על מידת החשש שלהם להיפגע מאלימות באזור מגוריהם. מהממצאים שהתקבלו בקרב תושבי הערים המונות יותר מ-200 אלף תושבים בישראל, ניתן לראות שבנתניה נמצא השיעור הנמוך ביותר של בני 20 ומעלה שכלל לא חוששים או שחוששים במידה מועטה להיפגע מאלימות באזור מגוריהם (75%). בירושלים נמצא גם נתון נמוך יחסית לערים האחרות (80%). ובפתח תקווה נמצא השיעור הגבוה ביותר של בני 20 ומעלה שאינם חוששים או שחוששים במידה מועטה להיפגע מאלימות באזור מגוריהם (87%).

 

השארת תגובה