קופת חיסכון לכל ילד • כל הפרטים

כל הפרטים על יזומת ליצמן – קופת חיסכון לכל ילד בישראל • החל מינואר 2017 המדינה תפקיד 50 ש"ח בקופת חיסכון על שם הילד • עם הגיעו לגיל 18 יוכל הילד למשוך את הכספים באישור ההורים לכל הפרטים >>

ח"כ יעקב ליצמן. צילום: יואל לוי
ח"כ יעקב ליצמן. צילום: יואל לוי
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

יוזמת ליצמן יוצאת לדרך: אמש (ג') חתם שר האוצר משה כחלון, על תקנה להקמת "קופת חיסכון לכל ילד". על פי התקנה, החל מינואר 2017, ביטוח לאומי יפקיד 50 ש"ח בחודש בקופת חיסכון על שם כל ילד בישראל.

עם הגיע הילד לגיל 18 הוא יוכל למשוך כספים מהחיסכון באישור ההורים, ומגיל 21 אף ללא אישורם. במידה והילד יבחר לא למשוך כספים בגיל 18, הוא יזכה למענק של 500 ש"ח נוספים. על פי משרד האוצר, סך התקציב השנתי שהוקצה לנושא – 2.65 מיליארד ש"ח..

הורים יוכלו להכפיל את סכום החיסכון, עם הפקדה נוספת של 50 ש"ח בחודש מכספי קצבאות הילדים. הכספים המופקדים יהיו פטורים ממס בעת ההפקדה, שכן הם יחשבו כחלק מקצבת הילדים הפטורה ממס. על פי הערכות, עם הגיע הילד לגיל 18 יעמדו לרשותו 20 אלף ש"ח, במידה וההורים יכפילו את סכום ההפקדה, הסכום הצבור יעמוד על 40 אלף ש"ח.

בהתאם לתכנית, המדינה תישא בכל עלויות ניהול הקרן עד שהילד יגיע לגיל שבו הוא מושך את הכספים, גיל 18 או 21 לבחירתו. ברירת המחדל של הקופה, תהיה ניהול הכספים בקופת גמל להשקעה, כך שיצברו תשואה בהתאם לתשואה בשוק ההון. הכספים יושקעו במסלול ברירת מחדל סולידי שייקבע על ידי המפקחת לשוק ההון במשרד האוצר. המשפחות שיבחרו במסלול קופות הגמל, יחולקו באופן אקראי בין הקופות השונות, זכויות העמיתים בקרן יהיו אחידות בכל הקופות.

הורים יוכל לבחור במסלול השקעה אחר, במידה ולא יבחרו, יחול מנגנון ברירת המחדל. הגופים יחויבו להעמיד לרשות ההורים והילד אתר אינטרנט ייעודי שבו ניתן יהיה לעקוב אחר מצב החיסכון. כמו כן, הגוף המנהל יחויב לעביר מדי שנה דיווח אודות מצב החשבון שלו. המדינה תישא בדמי הניהול הקופה, עד הגיעו של הילד לגיל 21, לאחר מכן דמי הניהול יישארו קבועים.

משיכת הכספים תתאפשר לכל מטרה. המשיכה תיעשה בהגשת בקשה של הילד עם הגיעו לגיל 18 או 21, לקופה בה מנוהלים הכספים, והכספים יועברו ישירות מהקופה אל חשבון בנק על שמו. במקרה ואין לילד חשבון בנק, הוא יקבל המחאה על שמו מקופת הגמל.

השארת תגובה