נשים חרדיות מפרישות לפנסיה יותר מחילונים

מחקר של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה העלה כי הגברים החרדים מרוויחים יותר מנשים חרדיות ושיעור החרדיות המועסקות גבוה יותר משיעור החרדים • עוד עולה מהמחקר כי האשה החרדית מפרישה לפנסיה יותר מהגבר היהודי הלא חרדי ובכמה עלו שיעורי התעסוקה בעשור האחרון?

חרדים עובדים
חרדים עובדים
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

דואגות לעתידן? מחקר של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, מצא כי האשה החרדית מפרישה לפנסיה יותר מהגבר הלא-חרדי למרות שהיא מרוויחה פחות.

המחקר שמתבוסס על נתוני הלמ"ס לשנים 2005-2014 העלה, כי שיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים עומד על 45.5% לעומת שיעור התעסוקה בקרב הגברים היהודים הלא חרדים המגיע ל־85.9%. שיעור התעסוקה של נשים חרדיות עומד על 69.4% לעומת  80.4% בקרב נשים לא חרדיות. שיעור העובדים בקרב הגברים ערבים עומד על 74.3%, ובקרב נשים ערביות 31.5%.

הממצאים מראים כי ניכרת עלייה הדרגתית בשיעור התעסוקה בכל קבוצות האוכלוסייה, במהלך העשור האחרון, אצל נשים ערביות חלה עלייה של 55% בשיעור הנשים המועסקות, אצל נשים חרדיות 38.5% ועליה של 25.5% בשיעור הגברים החרדים המועסקים.

הגבר החרדי מרוויח בממוצע 7,361 ש"ח לחודש, זאת לעומת שיעור הכנסה של 12,208 ש"ח בקרב הברים היהודים הלא חרדים. הגבר הערבי מרוויח הכי פחות מכלל הגברים ושיעור הכנסתו  עומד על 7,190 ש"ח בחודש. עוד עולה מנתוני הסקר כי נשים חרדיות משתכרות בממוצע פחות מהגבר החרדי. אשה חרדית מרוויחה בממוצע בחודש 5,282 שקל ואשה ערביה  5,271 שקל בחודש.

למרות פערי השכר, הנתונים מראים כי דווקא אצל נשים שיעור העלייה הגבוהה ביותר בעשור האחרון במשכורת ברוטו לחודש. במגזר היהודי הלא חרדי שיעור העלייה אצל נשים עומד על  38.9% לעומת 29% אצל גברים. במגזר החרדי שיעור הגידול בשכר אצל נשים  עומד על 41.2% לעומת 25.7% אצל גברים חרדים.

הנתון המפתיע של הסקר הוא: כי חלה עלייה של 78% במספר הנשים החרדיות שמפרישות לפנסיה ו־41.9% בשיעור החרדים שמפרישים לפנסיה. נכון לשנת 2014 עלה שיעור החרדיות המפרישות לפנסיה במעט על שיעור הגברים היהודים הלא חרדים המפרישים לפנסיה, 71.6% לעומת 71.2%.

השארת תגובה