"רגולציה? הגמחי"ם יקרסו" • החשש מרשות המיסים

תזכיר חוק שיעלה לדיון בכנסת ימסד את פעילות הגמ"חים, צעד שעשוי להביא למיטוטם • ממי חוששים ברשות המיסים ומדוע מנהלי הגמ"חים נבעתים מהמחשבה לחשוף את ספריהם? • מנהל גמ"ח: "אם יכניסו רגולציה, הגמ"חים יקרסו. תהיה כאן קטסטרופה"

כסף
כסף

"אין בעיה, ניקח הלוואה מהגמ"ח". את המשפט הזה סביר להניח שמעתם פעם או פעמיים בחייכם. כל דרדק חרדי יודע שכאשר נקלעים למצוקה כלכלית במשפחה החרדית, מצלצלים לגמ"ח הקרוב ונוטלים הלוואה ללא ריבית בתנאים נוחים. זר לא יבין זאת, אבל כך פועל עולם החסד החרדי.

ע"פ כל ההערכות והאומדנים, עולם הגמ"חים בציבור החרדי מגלגל למעלה ממיליארד שקל מידי שנה. אלפי אברכים נוטלים הלוואות לצרכים שונים, בעיקר לרכישת דירה, ומחזירים אותם במשך שנים. מקורו של הכסף הוא מתרומות של אילי הון ומהפקדות של אנשים פרטיים.

אלא שכעת צל כבד מעיב על פעילותם הענפה של הגמ"חים. חוק הבנקאות החדש קובע כי פיקדון כסף והעברתו לידי לווים, נחשב למתן אשראי, המחייב פיקוח מטעם בנק ישראל וממילא גורם להקשחת התנאים לקבלת הלוואה לאלפי אברכים ולשיתוק המערכת כולה על ידי בירוקרטיה סבוכה. "מי שאינו תאגיד בנקאי לא יעסוק בקבלת פיקדונות כספיים ובמתן אשראי כאחת", לשון החוק.

הפיקוח על הבנקים, שאמור לפקח לכאורה גם על הגמ"חים, הוא חטיבה בבנק ישראל שתפקידה לפעול כרשות פיקוח הממונה על פעילות הבנקים בישראל. תפקידו של הפיקוח על הבנקים – להבטיח את ניהולם התקין, להגן על עניינם של לקוחות הבנקים ולשמור על יציבותם הפיננסית של הבנקים (מניעת הגעה למצב של פשיטת רגל). הפיקוח על הבנקים קובע הוראות שונות לכל הבנקים כיצד עליהם לפעול, בודק את פעילותם השוטפת בהיבטים הפיננסיים והצרכניים, מבקש מהם דיווחים שוטפים, וכמו כן פונה אליהם בבקשות שונות מעת לעת לתת הסברים על נושאים שונים הקשורים בפעילותם.

התפנית בסוגייה התרחשה בשנת 2009, עת ערכה הרשות לתאגידים ביקורת על פעילותם של גמ"חים המעניקים הלוואות לאברכים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים ומנהלי מוסדות. ברשות התאגידים טענו כי בפעילות גופים אלו, ישנם היבטים שאינם חוקיים, בשל עבירה על חוק הבנקאות. "במספר מקרים מצאה הביקורת כי עמותות מסוימות מנהלות פעילות לכאורה של 'בנק'. פעילות כזו טעונה רישוי על פי דיני הבנקאות", אמרו במשרד המשפטים. "נוכח מורכבות הנושא, התקיים דיון בשיתוף הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים, משרד האוצר ובנק ישראל והוחלט כי יש לבחון את ההסדרה החקיקתית של הנושא. אולם, לאור הפעילות המנוגדת לכאורה לדין, ככל שעולה שעמותה מסוימת פועלת כאמור, לא יינתן לה אישור ניהול תקין".

בכל זאת, גורם בכיר המעורה בנושא, נעתר לשוחח עם 'כל ישראל' והבהיר את חששם של בעלי הגמ"חים מהעברת החוק שיטיל רגולציה דרקונית עליהם.

קראו עכשיו ב"כל ישראל": הכתבה המלאה בנושא הגמ"חים

השארת תגובה