56% מההונאות בארגונים בוצעו על ידי עובדים בכירים

רו"ח שי מדינה, מנהל תחום הביקורת החקירתית בפאהן קנה ניהול בקרה אמר הבוקר (ד') בוועידה ה-7 לניהול סיכונים שנערכה בתל-אביב: "בעבר, כאשר הייתה נחשפת מעילה בחברות ישראליות הנטייה הייתה לפתור את הסוגיה בדלתיים סגורות. בשנים האחרונות אנו עדים למגמה לפיה ארגונים רבים בישראל הגיעו למסקנה כי באמצעות נקיטת הליכים משפטיים ניתן להשיב סכום כספי גבוה יותר מאשר בהליכים פנימיים"

רוב המעילות בארגונים בארץ ובעולם מבוצעות על ידי עובדים בכירים. כך אומר רו"ח שי מדינה, שותף ומנהל תחום הביקורת החקירתית בפאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel. רו"ח מדינה שהרצה הבוקר (ד') בנושא מניעת הונאות ומעילות בארגונים בוועידה ה-7 לניהול סיכונים שנערכה בתל-אביב, חשף כי על פי סקר בינלאומי שערכה לאחרונה לשכת בוחני ההונאות העולמית ACFE –  עולה כי  56% מההונאות והמעילות בארגונים בעולם בוצעו על ידי עובדים בכירים.

היקף הנזק הנגרם לארגונים בעולם כתוצאה ממעשי הונאות ומעילות מהווה כ– 5% ממחזור הפעילות, כאשר היקף הנזק הממוצע למעילה בודדת עומד על 2.7 מיליון דולר. 69% מסך ההונאות והמעילות שנבדקו בסקר בוצעו על ידי גברים. נתון נוסף שעולה מנתוני הסקר הבינלאומי הוא כי כ- 40% מהארגונים בחרו לטפל באירועים בהליכים משמעתיים/ פנימיים כנגד מבצע המעילה.

רו"ח מדינה ציין "75% מההונאות והמעילות שנבדקו על ידי לשכת בוחני ההונאות העולמית בארגונים המעסיקים מעל ל-100 עובדים, נחשפו בארגון באמצעות בדיקה יזומה של ההנהלה, ביקורת פנימית, שימוש בכלי בקרה או תלונה של העובדים. לעומת זאת, בארגונים המעסיקים פחות מ-100 עובדים כמות המעילות שנחשפו באמצעות גורם פנימי עומד על 68%. נתון נוסף העולה מן הסקר הוא שכ-40% מהארגונים בחרו לטפל באירועים בהליכים פנימיים כנגד מבצע המעילה".

בקרה, מניעה ואיתור

בסקר הבינלאומי שנערך ברבעון הראשון של 2016 על ידי לשכת בוחני ההונאות העולמית (ACFE), נבדקו כ-2,410 מעילות שנחקרו בתקופה בין ינואר 2014 לאוקטובר 2015 ב-114 מדינות שונות ברחבי העולם.  ב-70% מהמקרים שנבדקו מדובר בארגונים בהם כמות העובדים גדולה מ- 100.

רו"ח שי מדינה
רו"ח שי מדינה

רו"ח מדינה הסביר בוועידה על השינויים באופן הטיפול של חברות ישראליות במקרי מעילות: "בעבר, כאשר הייתה נחשפת מעילה בחברות ישראליות הנטייה הייתה לפתור את הסוגיה "בדלתיים סגורות", כאשר על פי רוב הנהלות החברות נמנעו מלפנות לגורמי אכיפה ו/או לפתוח בהליכים משפטיים כנגד מבצע המעילה. בשנים האחרונות אנו עדים למגמה לפיה ארגונים רבים בישראל הגיעו למסקנה כי באמצעות נקיטת הליכים משפטיים ניתן להשיב סכום כספי גבוה יותר מאשר בהליכים פנימיים. כתוצאה מכך, כיום חברות ישראליות חוששות פחות לפתוח בהליכים משפטיים, כפי שהיה בעבר, וכל זאת במטרה להגיע לתוצאה הרצויה מבחינתן, גם אם הדבר כרוך בחשיפה תקשורתית".

רו"ח מדינה הוסיף: "בשנים האחרונות חברות החלו בביצוע סקרי סיכונים ככלי בקרה עיקרי בהתמודדות עם סיכוני הונאות ומעילות. התברר שסקרים אלו הינם טובים לזיהוי מוקדי סיכון, אך לא בכדי לסגור פרצות. המתודולוגיה העכשווית הינה "תכנית מתמשכת למניעת הונאות ומעילות", המהווה חלק אינטגראלי מניהול הסיכונים בארגון ומשלבת עקרונות במודל The 2013 COSO, המדגיש את מחויבות הארגון לנקוט בגישה אקטיבית לצורך מניעת הונאות ומעילות.

לדברי מדינה "תכנית מתמשכת למניעת הונאות ומעילות מורכבת מביצוע סקר סיכוני הונאות ומעילות ראשוני, ברמת כלל הארגון, שמטרתו לזהות תהליכי עבודה בעלי רמת חשיפה גבוהה לביצוע הונאות ומעילות, ניתוח תרחישי הונאות ומעילות רלוונטיים במוקדי הסיכון שזוהו בסקר הראשוני, תוך איתור הפרצות במערכת הבקרה הפנימית בארגון, והטמעת בקרות ייעודיות לצורך מניעה ואיתור אירועים חריגים הכוללים, בין השאר, בקרות ברמת כלל הארגון, בקרות מונעות ברמת תהליכי העבודה השוטפים והגדרת דוחות חריגים המעידים על מקרים בהם עולה חשד לביצוע פעולות של הונאות, מעילות ואי סדרים".

השארת תגובה