החברה העסיקה שב"חים – מתחם הבנייה נסגר

המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים: מתחם בנייה שלם של חברה קבלנית בשכונת הציפורים במודיעין נסגר הבוקר בצו בשל הפרות חוזרות של החוק ולאחר שבמקום נמצאו 27 שב"חים, זאת למרות שמנהלי החוק הוזהרו שוב ושוב

9168a6e6-d796-4e80-aaa9-55c5354fa7b8
9168a6e6-d796-4e80-aaa9-55c5354fa7b8

מאבק משטרת ישראל בתחום העסקה והלנת שב"חים עלה מדרגה הבוקר עם סגירתו בצו של מתחם בנייה שלם ובו למעלה מעשרה בניינים המוקמים בשכונת הציפורים במודיעין, לאחר הפרת מתמשכת של חוק הכניסה לישראל.

צו הסגירה ל-7 ימים שנמסר הבוקר לחברה הקבלנית מורה על סגירת המתחם והפסקת הפעילות בו, לאחר שדרגי הפיקוד במחוז שוכנעו כי במידה והמתחם לא ייסגר, קיים חשש שבמקום ימשיכו להתבצע עבירות לפי חוק הכניסה לישראל.

הסיפור החל, לפני למעלה מחוודש, במהלך פעילות יזומה של משטרת ישראל, אותרו במתחם 27 שב"חים כשהם לנים במקום, כאשר בחקירתם הודו כי זה מקום עבודתם.

עוד באותו היום, בוצע שימוע לסמנכ"ל החברה בו נקבעו סדרת תנאים לרבות: גידור המתחם באופן שלא ייאפשר כניסת שב"חים, ביצוע סריקה בסוף כל יום עבודה על ידי מנהלי האתר, תגבור מצבת המאבטחים במקום, החתמת קבלני משנה המועסקים במתחם שלא יעסיקו שב"חים וכן התחייבות עתידית להצבת מצלמות אבטחה.

למרות תנאי השימוע והאזהרות, בפעילות משטרת ישראל במתחם ב-15/5/16 נתפסו עוד חמישה שב"חים, כעבור יום נתפסו עוד חמישה ולאחר יומיים עוד שבעה.

ב-18/5/16 זומן סמנכ"ל החברה פעם נוספת לשימוע, הוזהר וקיבל הזדמנות נוספת למנוע את הישנות העבירות, אך כבר למחרת השימוע השני נתפסו במתחם שב"חים נוספים. בצו הסגירה שנמסר, כאמור, הבוקר, צויין כי ניכר העדר שליטה של מנהלי האתר על הבאים בשעריו וכי קיימת סבירות גבוהה לכך שהאתר ימשיך להעסיק שב"חים.

משטרת ישראל נמסר כי היא "רואה במאבק בתופעת השוהים בלתי חוקיים מרכיב משמעותי בכל הנוגע לסיכול אירועי טרור, הגברת תחושת הביטחון של האזרחים וכן למאבק בפשיעת הקלאסית".

9168a6e6-d796-4e80-aaa9-55c5354fa7b8c0c0ed23-e83d-4bbf-b803-0ad7a39cdb61d84b74cf-15d5-481d-8a98-9ae3c74b3841

השארת תגובה