הקץ לשיטת 'מצליח': החוק למניעת גביה אגרסיבית

החוק למשלוח התראת תשלום לצרכן טרם גביה אגרסיבית אושר היום בוועדת הכלכלה של הכנסת לקריאה שניה ושלישית • החוק ישים קץ לשיטת "מצליח" אשר הופעלה לא אחת בתחום גביית חובות, תוך ניסיון לנצל את זיכרונם הקצר של הצרכנים ולמנוע מהם את בחינת אמיתות החוב • חברי הכנסת שהובילו את החוק בכנסת הנוכחית: ח"כ יואל חסון, ח"כ אורי מקלב וח"כ בועז טופורובסקי ויו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל

כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

אושר החוק למניעת גביה אגרסיבית לקריאה שנייה ושלישית, תיקון לחוק אותו יזמה המועצה לצרכנות. עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות, אומר כי אושר היום בוועדת הכלכלה חוק צרכני חשוב אשר יעגן בחקיקה את זכותו של צרכן להתגונן בצורה ראויה מפני חוב שגוי או בדוי. "החוק ישים קץ לשיטת "מצליח" אשר הופעלה לא אחת בתחום גביית חובות, תוך ניסיון לנצל את זיכרונם הקצר של הצרכנים ולמנוע מהם את בחינת אמיתות החוב ע"י הימנעות מלספק להם אסמכתאות. החוק שם מחסום בפני הגישה הניפסדת של "הסתרת וגם ירשת". עו"ד אהוד פלג, מנכ"ל המועצה לצרכנות אומר כי אושר היום בוועדת הכלכלה חוק צרכני חשוב אשר יעגן בחקיקה את זכותו של צרכן  להתגונן בצורה ראויה מפני חוב שגוי או בדוי. החוק ישים קץ לשיטת "מצליח" אשר הופעלה לא אחת בתחום גביית חובות, תוך ניסיון לנצל את זיכרונם הקצר של הצרכנים ולמנוע מהם את בחינת אמיתות החוב ע"י הימנעות מלספק להם אסמכתאות. החוק שם מחסום בפני הגישה הניפסדת של "היסתרת וגם ירשת". המועצה מודה לחברי הכנסת שהובילו את החוק בכנסת הנוכחית- ח"כ יואל חסון וח"כ אורי מקלב ולח"כ בועז טופורובסקי, אשר הגיש את הצעת החוק בכנסת הקודמת וליו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל. "

עוסקים יכולים לפעול לגביית סכומים המגיעים להם, לטענתם, עד תום תקופת ההתיישנות – תקופה שלא תעלה על שבע שנים.  לצערנו, קיימת תופעה רחבה של תביעות שאינן מבוססות או בהליכים שננקטו בעקבות עסקאות שלא בוצעו בהתאם לדין, למשל עסקאות מכר מרחוק שבוצעו ללא גילוי נאות או בלי שנשלח טופס הגילוי הסטטוטורי. לאחרונה אנו עדים לתופעה לפיה צרכנים רבים מקבלים מכתבים מאיימים מעורכי דין (כך היה בנושא "איקיוטק" ואחרים), הנשלחים במסגרת הליכי גבייה הנעשים באופן לא תקין. כמו כן, צרכנים מקבלים מכתבים מאיימים במסגרת הליכי גבייה בהוצאה לפועל, פעמים רבות על לא עוול בכפם, תוך שהם אינם מכירים כלל את החברה אשר בשמה טוענים עורכי הדין לחוב.

נוסף על כך, כאשר מנסים החייבים לכאורה, ליצור קשר עם עורכי הדין הם נתקלים בבירוקרטיה סבוכה, ביחס מזלזל ובאיומים חסרי תקדים בדרישה לתשלום החוב. הצעת החוק נועדה להסדיר את אופן משלוח הדרישות לתשלום החוב. לפי המוצע, לפני כל נקיטת הליך גבייה, לרבות נקיטה בהליכים משפטיים, העוסק יהיה חייב לשלוח לצרכן מכתב ובו יופיעו שם העוסק, פירוט החוב ואופן חישובו והוכחה לקיומה של עסקה בין העוסק לצרכן.

מדובר במהלך אשר מסדיר את הליך הגבייה של כל חוב שהוא, שכן צרכנים נדרשים לשלם ואינם יודעים או אינם זוכרים בכלל את דבר קיומה של העסקה ואינם יכולים להתגונן נגדה כדין. כתוצאה מכך נגרמות להם הוצאות ניכרות בגין צורך בייעוץ או בשירות משפטי. מתן המידע יעלה את הסיכוי שלא ייגבה חוב לא מדויק או לא נכון וימנע עשיית רווח מופרז של עורכי דין על חשבון הלקוחות, כאשר הדבר אינו באמת נדרש.

 

השארת תגובה