[banners_zone id=40]

למרות פסיקת היועץ, במירון מבהירים: "יש דרך מהדרין"

לאחר שפורסם היום מכתבו של היועץ המשפטי במשרד לענייני דת בו מצהיר המשרד כי גם 'דרך המהדרין' במירון תהיה פתוחה בל"ג בעומר למעבר נשים יו"ר ועד מירון מגיב במכתב: "זו דרך פרטית בבעלותנו ורק אנחנו נקבע מי ראשי לעבור בה".

ההכנות במירון15
ההכנות במירון15
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

לאחר שפורסם היום מכתבו של היועץ המשפטי במשרד לענייני דת ל'מרכז צדק לנשים', בו מצהיר המשרד כי גם 'דרך המהדרין' העולה אל ציון הרשב"י במירון תהיה פתוחה בל"ג בעומר למעבר נשים ואשר נשלח בעקבות פניה של נציגות 'מרכז צדק לנשים', שטענו כי קיים איסור הפרדה במרחב הציבורי שיגר היום יו"ר ועד מירון, הרב מרדכי הלפרין, מכתב אל היועץ המשפטי של משרד הדתות, בו הוא תוקף את הודעתו, כפי ששוגרה אל נציגות 'מרכז צדק לנשים', לפיה נשים יוכלו לצעוד ב'דרך המהדרין' בל"ג בעומר במירון – ומודיע: "זו דרך פרטית בבעלותנו ורק אנחנו נקבע מי ראשי לעבור בה".

הלפרין אף דורש מתנצלות מהיועץ המשפטי של המשרד "שמענו וראינו בתקשורת הצהרות שלך לפיהם יותר מעבר נשים בדרך המהדרין לציון הרשב"י זי"ע במירון הננו להודיעך כי דרך זו אינה סטטוטרית, היא דרך פרטית.. גם בית המשפט העליון לא יוכל לפגוע בזכותנו הקניינית בניגוד לחוק. לפיכך אנחנו מודיעים לך כי בדרך זו יעברו רק גברים והננו דורשים את התנצלותך והבהרת הדברים בכל אמצעי התקשורת". כתב הלפרין.

תגובה אחת
  1. צקק לנשים עוד שלוחה של נשות הכותל והרפורמים שכמו סרטן מנסים לשלוח גרורות לכל דבר שבקדושה בשם הדמוקרטיה

השארת תגובה